Sponzori / Suppliers

Vinistra

Udruga vinogradara i vinara Istre „Vinistra“ sa sjedištem u Poreču djeluje od 1994. godine sa osnovnim ciljem unapređenja i razvoja vinogradarstva i vinarstva u Istri. Članovi Udruge bave se proizvodnjom grožđa, vina i proizvoda od grožđa, sadnog materijala, selekcijom, istraživanjem i drugim vidovima vinogradarstva i vinarstva, a čije je sjedište na području Istarske i Primorsko-goranske županije. Udruga danas broji preko 130 članova među kojima su višestruko nagrađivani vinari i destilatora, ali i proizvođači koji su tek započeli svoju proizvodnju.

Službena web stranica