Sponzori / Main sponsor

Središnji državni ured za šport

Središnji državni ured za šport usmjeren je na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa, ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osiguravanje primjerenih tehničkih i financijskih uvjeta vrhunskim športašima, provođenje mjera za suzbijanje nasilja na športskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost. 

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnog do vrhunskog i profesionalnog športa.

Službena web stranica