Sponzori / Sponsor

Parkovi Hrvatske

HRVATSKA – ZEMLJA IZNIMNO VELIKE BIORAZNOLIKOSTI

Hrvatska se prema stupnju bioraznolikosti ubraja među najbogatije europske zemlje s više od 38 265 prisutnih vrsta od kojih je 1089 endemskih. Hrvatska je treća zemlja u Europi po omjeru površine i brojnosti vrsta flore te osma po raznolikosti sisavaca. Od pet velikih zvijeri koji žive na području Europe, tri se mogu pronaći u Hrvatskoj – sivi vuk (Canis lupus), eurazijski ris (Lynx lynx) te smeđi medvjed (Ursus arctos).

Hrvatska trenutno ima kvalitetno razvijen sustav s ukupno 9 kategorija i 420 zaštićenih područja koja uključuju posebne i stroge rezervate, nacionalne parkove, parkove prirode, regionalne parkove, spomenike prirode, značajne kopnene i morske krajobraze, park-šume i spomenike parkovne arhitekture. Ta zaštićena područja u cjelini pokrivaju ukupno područje od 717 921 hektara, što predstavlja približno 11,61 % kopnenih i slatkovodnih ekosustava, kao i 1,97 % teritorijalnog mora Hrvatske.

 

izvor teksta: www.parkovihrvatske.hr 

Službena web stranica