Sponzori / Official Kids CRO Race sponsor

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost središnje je mjesto prikupljanja i ulaganja izvanproračunskih sredstava u programe i projekte zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije. U sustavu upravljanja i kontrole korištenja sredstava iz raznih fondova Europske unije Fond ima i ulogu Posredničkog tijela za pojedine specifične ciljeve, a upravlja i cjelokupnom sustavom gospodarenja posebnim kategorijama otpada. 

Djelatnost Fonda obuhvaća poslove u vezi s financiranjem pripreme, provedbe i razvoja programa i projekata i sličnih aktivnosti u navedenim područjima. Tu spadaju stručni poslovi vezani za pribavljanje, upravljanje i korištenje sredstava Fonda, poticanje, uspostavljanje i ostvarivanje suradnje s međunarodnim i domaćim financijskim institucijama i drugim pravnim i fizičkim osobama radi financiranja zaštite okoliša i energetske učinkovitosti.

Službena web stranica