Behind the scene

Objavljeno: 20.04.2017.

Želite biti dio Tour of Croatia i iskusiti jednu etapu na najbolji mogući način?

Biramo jednu osobu, koja može povesti jednog prijatelja/icu, sa VIP iskustvom i AAA (all area access) akreditacijom u subotu 22. travnja na najtežoj dionici naše utrke!

Kako? U komentarima ostavi najkreativniji razlog zašto baš ti trebaš biti dobitnik ovakvog iskustva, a mi ćemo odabrati najkreativniji odgovor i u petak ga objaviti na službenoj stranici Tour of Croatia!

 

Pravila nagradnog natječaja »Doživi jedinstveno izkustvo na Tour of Croatia«

Članak 1.

TOP SPORT EVENTS, Vrtače 16, 51216 Viškovo, Hrvatska, (u daljnjem tekstu "Priređivač"), organizator utrke Tour of Croatia, organizira nagradni natječaj za fanove Facebook stranice Tour of Croatia, pod nazivom »Doživi jedinstveno izkustvo na Tour of Croatia« (u daljnjem tekstu "Nagradni natječaj").

Članak 2.

Svrha Nagradnog natječaja je promocija utrke.

Članak 3.

Nagradni natječaj " Doživi jedinstveno izkustvo na Tour of Croatia " traje od 20. 4. od 09:00 sati do 21. 4. 2017. do 09:00 sati. Pravila Nagradnog natječaja bit će objavljena na službenoj Facebook stranici.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u Nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u

Republici Hrvatskoj koji su fanovi Facebook stranice Tour of Croatia te su svoj Facebook račun otvorili prije datuma početka Nagradnog natječaja.

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji.

Članak 5.

Sudionici u ovom natječaju trebaju na službenoj Facebook stranici objaviti kreativan komentar u skladu s postavljenim zadatkom Priređivača. Priređivač će zadatak postaviti putem službenog društveno mrežnog kanala Facebook 20. 4. 2017. god.

Prijavom na Nagradni natječaj Sudionik jamči da se radi o osobnoj kreaciji kojom nisu povrijeđena autorska prava bilo koje treće osobe. Odgovornost za autentičnost komentara snosi Sudionik. Za vrijeme Nagradnog natječaja Priređivač će postaviti jedan kreativni zadatak. Komentare će sudionici moći ostaviti ispod objave na službenim Facebook stranicama Priređivača.

Članak 6.

Sve podatke prikupljene za vrijeme trajanja natječaja, Priređivač će koristiti isključivo u svrhu ovog Nagradnog natječaja tj. za potrebe uručivanja nagrade.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudionici pristaju, da ukoliko po ocjeni žirije budu proglašeni za najkreativnijeg sudionika, sudjeluju u promotivnim aktivnostima organizatora utrke Tour of Croatia i Nagradnim natječajem.

Članak 7.

U Nagradnom natječaju bit će nagrađen ukupno 1 najkreativniji sudionik.

Nagrada je:

1 x 2 VIP akreditacije za 5. etapu utrke Tour of Croatia (Poreč – Učka/Poklon)

Svaka osoba može ostaviti jedan komentar. U izbor ulaze samo komentari osoba koje komentiraju pod svojim punim imenom i prezimenom. U izbor ulaze samo komentari na ovom Facebook postu.

Sudionika, koji po ocjeni žirija bude imao najkreativniji odgovor, ćemo kontaktirati putem direktne poruke. Ukoliko ne odgovore u roku od 12 sati, proglasit ćemo novog.

Članak 8.

Po završetku nagradnog natječaja tročlani stručni žiri odabrat će najkreativnije uratke o čemu će se sastaviti zapisnik. Odluka žirija je konačna. Odabir najkreativnijih uradaka održat će se 21. 4. 2017. Priređivač će objaviti dobitnike putem službene Facebook stranice dana 21. 4. 2017 najkasnije do 12:00 sati.

Članak 9.

Sudionik je dužan pojaviti se na dogovorenom mjestu (Rijeka, Korzo - pješačka zona) 22. travnja najkasnije do 14:30 sati gdje će ga dočekati Frutabela hostese i otpratiti do VIP automobila u kojem će pratiti utrku od Rijeke (Korzo) do Učke, te na kraju upoznati zvijezde Tour of Croatia i osjetiti kako je biti dio VIP hospitality programa. Cijelo iskustvo trajati će otprilike 2 sata.

Članak 10.

Sudjelovanjem u Nagradnom natječaju sudioniki su suglasni da im se podaci objave na službenoj Facebook stranici. Ti podaci mogu uključivati ime i prezime te adresu.

Članak 11.

Sudionici koji sudjeluju u Nagradnom natječaju nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od onih koje su navedene u ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Financijsku vrijednost nagrada ovog nagradnog natječaja nije moguće procijeniti.

Članak 12.

Sudjelovanjem u ovom Nagradnom natječaju sudionici su suglasni da ako postanu dobitnici neke od nagrada Priređivač može njihovo ime, adresu i sliku, objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze TOP SPORT EVENTS prema dobitnicima nagrada.

Članak 13.

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih eventualno nastalih obveza prema sudionicima.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u promotivnom nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Priređivač zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni.

Članak 15.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ovog Nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u u Zagrebu.