Gradovi Domaćini / Etapa 2

Ličko-senjska županija

Ličko-senjska županija smještena je između Primorsko-goranske županije na  sjeverozapadu,  Karlovačke  županije  na  sjeveru,  Zadarske  županije  na  jugu  i  jugoistoku  te  Bosne  i  Hercegovine  na  istoku.  Ima  središnji  geografski  položaj  i  važno  spojno  značenje  unutar  prostora Republike Hrvatske.

Posebno mjesto pripada Velebitu, najdužoj i najistaknutijoj hrvatskoj planini, koja razdvaja prostor Županije na dva pročelja: primorsko i kontinentalno. Velebit je ujedno Park prirode i svjetski rezervat biosfere unutar kojega su dva nacionalna parka (Nacionalni park „Paklenica“ i Nacionalni park „Sjeverni Velebit“).

Izvor: https://www.licko-senjska.hr/