CRO Race 2019 / Rezultati / KIDS CRO Race 2019

KIDS CRO Race 2019

KIDS CRO Race 2019

OSIJEK, 01.10.2019.

KIDS CRO RACE - OSIJEK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - OSIJEK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - OSIJEK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - OSIJEK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

LIPIK, 01.10.2019.

KIDS CRO RACE - LIPIK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - LIPIK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - LIPIK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - LIPIK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

ZADAR, 02.10.2019.

KIDS CRO RACE - ZADAR - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZADAR - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZADAR - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZADAR - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

MAKARSKA, 03.10.2019.

KIDS CRO Race u Makarskoj prekinut je zbog lošeg vremena. Više

CRIKVENICA, 04.10.2019.

KIDS CRO RACE - CRIKVENICA - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - CRIKVENICA - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - CRIKVENICA - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - CRIKVENICA - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

RIJEKA, 05.10.2019.

KIDS CRO RACE - RIJEKA - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - RIJEKA - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - RIJEKA - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - RIJEKA - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

ZAGREB, 06.10.2019.

KIDS CRO RACE - ZAGREB - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZAGREB - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZAGREB - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - ZAGREB - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat

UKUPNI POREDAK

KIDS CRO RACE - UKUPNI POREDAK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - UKUPNI POREDAK - 0,7km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - UKUPNI POREDAK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat
KIDS CRO RACE - UKUPNI POREDAK - 1,5km
# Ime Prezime Godina rođenja Škola Rezultat