Gradovi Domaćini / Etapa 6

Velika Gorica

Grad Velika Gorica nalazi se 16 km južno od Zagreba i središte je područja od 552 kvadratna kilometra te predstavlja najveće i glavno naselje tradicionalne regije Turopolja. Prvi se put spominje 1228. godine kao sjedište župe, a arheološka nalazišta govore da je na njezinu području bilo života i u pradavno vrijeme (pr. rimsko nalazište Andautonija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice). Status grada Velika Gorica je dobila 1995. godine, a na području nekadašnje Općine Velika Gorica danas su i tri novoosnovane općine - Kravarsko, Pokupsko i Orle. S brojem 65.000 stanovnika za područje Grada i samim naseljem od preko 30.000 stanovnika, Velika Gorica zauzima šesto mjesto u Republici Hrvatskoj.

Izvor: http://www.tzvg.hr