Gradovi Domaćini / Etapa 6

PP Žumberak - Samoborsko gorje

Područje Žumberka i Samoborskog gorja 28. svibnja 1999. odlukom Hrvatskog sabora proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću: parkom prirode. Njime upravlja Javna ustanova "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje" osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 16. rujna 1999. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

 


Obuhvat brdsko-planinsko područje južne strane Žumberačke gore i Samoborskog gorja
Površina: 333 km²
Najviši vrhovi: Sveta Gera 1178 m n.v., Japetić 880 m n.v.
Županije: Zagrebačka županija i Karlovačka županija
Gradovi: Samobor, Jastrebarsko i Ozalj
Općine: Žumberak, Krašić i Klinča Sela
Područja: posebne zaštite

Značajni krajobraz: Slapnica kod Krašića

Posebni rezervat šumske vegetacije: Japetić

Park-šuma: Okić Grad s okolicom

Izvor: http://www.park-zumberak.hr