Gradovi Domaćini / Etapa 1

PP Papuk

Park prirode Papuk obuhvaća prostorno najveći dio planine Papuk te djelomično Krndije, a pruža se u smjeru sjeveroistok - jugoistok. Prostire se na površini od 336 km2 (33 600 ha), a nalazi se administrativno na području dviju županija, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske. Općine i gradovi koje se nalaze na području Parka prirode Papuk su: Kaptol, Velika, Brestovac i grad Kutjevo (Požeško-slavonska županija), te općine Voćin, Čačinci i grad Orahovica (Virovitičko-podravska županija).

 

izvor: www.pp-papuk.hr 

izvor logotipa: https://www.facebook.com/PapukNaturePark