Gradovi Domaćini / Etapa 2

Karlovačka županija

Karlovačka županija nalazi se u središnjoj Hrvatskoj te obuhvaća 5 gradova i 17 općina. Zahvaljujući geostrateškom položaju jedna je od najvažnijih županija. Tu je sjecište prometnica koje povezuju Europu s Jadranskom obalom. Na prostoru Karlovačke županije isprepliću se različitosti prirodnih osobitosti alpskog, panonskog i krškog krajolika. Ljepote rijeka, šumovitost, zelenilo, tranzitni položaj i bogata povijesna baština trajne su vrijednosti na kojima počiva kvaliteta života stanovništva.

Izvor: https://river-adventure.info/

TZ Karlovačke županije