Gradovi Domaćini / Etapa 6

PP Žumberak Samoborsko gorje

Područje Žumberka i Samoborskog gorja 28. svibnja 1999. odlukom Hrvatskog sabora proglašeno je zaštićenom prirodnom vrijednošću: Parkom prirode. Njime upravlja Javna ustanova "Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje" osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 16. rujna 1999. Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) u parku prirode dopuštene su gospodarske i druge djelatnosti i zahvati kojima se ne ugrožavaju njegova bitna obilježja i uloga.

 


Obuhvat brdsko-planinsko područje južne strane Žumberačke gore i Samoborskog gorja
Površina 333 km²
Najviši vrhovi Sveta Gera 1178 m n.v., Japetić 880 m n.v.
Županije Zagrebačka županija i Karlovačka županija
Gradovi Samobor, Jastrebarsko i Ozalj
Općine Žumberak, Krašić i Klinča Sela
Područja posebne zaštite 
⟩ Značajni krajobraz – Slapnica kod Krašića
⟩ Posebni rezervat šumske vegetacije – Japetić
⟩ Park - šuma – Okić Grad s okolicom

Izvor logotipa i teksta: http://www.park-zumberak.hr