Gradovi Domaćini / Etapa 2

Karlovac

Grad Karlovac smjestio se u središtu Hrvatske na mjestu gdje se dotiču nizinski i gorski dijelovi, na sutoku četiriju rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre. Izgrađen je kao idealan renesansni grad, u obliku šesterokrake zvijezde sa središnjim trgom i ulicama koje se sijeku pod pravim kutom, te je kao takav vrijedna kulturna baština. Dan 13. srpnja 1579. zabilježen je kao datum početka gradnje, a taj se datum i danas slavi kao rođendan grada Karlovca. Danas je Karlovac gospodarsko i administrativno središte Karlovačke županije. S nešto više od 55 000 stanovnika 9. je grad po veličini u Hrvatskoj.