Gradovi Domaćini / Etapa 3

Makarska

Makarska je priobalni grad u Splitsko-dalmatinskoj županiji, smješten podno planine Biokovo. Središte jeMakarskog primorja, mikroregije koja se proteže od Brela na zapadu do Gradca na istoku. Makarska s gradskim naseljem Veliko Brdo broji 13.716 stanovnika.

Turistički je centar sa razvijenim naseljima podno planine Biokovo. Poznata turistička destinacija je gradska riva, sa drvoredom palmi.