Gradovi Domaćini / Etapa 4

Crikvenica

Crikvenica je najveći grad na Vinodolskom obalnom području u Hrvatskoj. Prvi puta se spominje u rimsko doba kao vojna baza. Danas se nalazi u sastavu Primorsko-goranske županije. U novijoj povijesti je zahvaljujući naglom širenju spojena je sa gradom Selcem u manju zajedničku aglomeraciju. Grad je dobio ime po crkvi izgrađenoj 1412. Godine u sklopu samostana. Od 19. stoljeća Crikvenica je turističko središte.